Buď opravdovým mužem

Konference Limity 2024

Muž v konfliktu

27. 4. 2024 | Brno Semilasso

Děkujeme všem účastníkům za zapojení do letošní konference „Muž v konfliktu“.

Setkání v Brně bylo plodné, s mnoha inspirativními momenty a příležitostmi pro duchovní růst a osobní rozvoj. Byli jsme svědky silných příběhů a svědectví, které nás povzbudily v naší víře a poslání.

S očekáváním se již nyní těšíme na příští ročník a doufáme, že se opět setkáme v hojném počtu.

Táhneme za jeden provaz

Duchovní život

Podporujeme hlubší porozumění a prožívání duchovních pravd v každodenním životě, zaměřujeme se na osobní vztah s Bohem jako základ opravdového mužství.

Komunita

Budujeme silnou, podpůrnou komunitu mužů, kde sdílíme zkušenosti, výzvy a růst, posilujeme vazby a povzbuzujeme se navzájem ve víře a životních cílech.

Osobní růst

Nabízíme prostředky a příležitosti pro rozvoj osobnosti, vedení a dovedností, abychom se stali lepšími otcy, partnery a vůdci ve svých komunitách a rodinách.

“Chci být více zodpovědný a iniciativní jako muž a manžel.“

“Chci se stát opravdovým mužem a překonat své limity.“

“Cítil jsem Boží dotek při modlitbě a pokání.“

Služba mužům

Chceme být aktivní církví, která podporuje rozvoj různorodých mužských aktivit zejména v místních sborech, kde se odehrává hlavní část života církve. Součástí naší vize je, aby každý místní sbor měl pravidelné setkání mužů, kde budou muži poznávat Boha a přijímat výzvy pro svůj život. Rádi bychom přispěli k budování vedoucích na úrovní sborů a nadsborových služeb. Součástí této služby budou oblastní a celostátní konference mužů, které by měly být vždy velkou motivací a inspirací pro osobní životy a rozvoj různorodých mužských aktivit.

 

Nejsi sám

 

Nezapomeňte, že každý z nás má jedinečný příběh a společně tvoříme silnou komunitu. Držme si v této cestě vzájemně palce a nechme se inspirovat každým novým dnem. Těšíme se na další setkání!

 

Kontakt