Odbor mužů

Podpora

Naším cílem je nabídnout mužům prostředí pro duchovní růst, osobní rozvoj a posílení komunity. Podpora zahrnuje rozmanité akce a zdroje, včetně konferencí, seminářů a skupinových setkání, které jsou navrženy tak, aby posilovaly mužství v souladu s křesťanskými hodnotami.

Zapoj se i Ty

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“

Galatským 6, 2

Modlitební podpora

Věříme v sílu modlitby. Nabízíme modlitební skupiny a síť modlitební podpory pro jednotlivce, kteří hledají duchovní vedení, útěchu nebo prostě sdílení svých životních situací v modlitbách.

Dobrovolnictví

Naše akce a programy jsou poháněny energií a dovednostmi dobrovolníků. Pokud máte na srdci podporu mužů a chcete se zapojit, vaše dobrovolnická práce je vřele vítána, ať už se jedná o organizaci akcí, mentorování nebo poskytování technické podpory.

Finanční podpora

Vaše finanční příspěvky nám pomáhají rozšiřovat a zlepšovat naše služby. Investujeme do rozvoje programů, konferencí a dalších aktivit, které podporují naše poslání. Každý příspěvek, velký či malý, přináší rozdíl v životech mužů, které sloužíme.

2000731339 / 2010 VS: 529