Apoštolská církev

Služba mužům

Služba mužům je zaměřena na podporu duchovního života, rozvoj osobního růstu a posílení komunity mezi muži v rámci Apoštolské církve. Nabízí prostředí pro sdílení zkušeností, vzájemnou podporu a osobní rozvoj s cílem formovat muže jako silné osobnosti, schopné vést a pozitivně ovlivňovat své rodiny a komunity. Je to o nalezení smyslu, posilování víry a budování silných vztahů mezi muži, kteří se snaží žít podle křesťanských principů.

Konference

Každým rokem pořádáme celonárodní konferenci mužů – Boží jednání, inspirující semináře, mocné chvály, přátelství, občerstvení.

Věříme, že obdobně se budou pořádat i regionální konference.

Semináře

Pro menší specificky zaměřené skupiny mužů (podnikatelé, manažeři, vedoucí) pořádáme semináře, které rozvíjí jejich obdarování a potenciál.

Pokud máte zájem o takový seminář, stačí nás kontaktovat.

 

Poradenství

Chtěli byste začít mužskou službu ve vašich sborech nebo se inspirovat, jak službu budovat? Inspirací pro vás může být doporučená literatura a databáze nápadů.

Rádi vám poskytneme i osobní poradenství.

I Ty můžeš být součástí

„Navzájem si budou pomáhat a bratr bude povzbuzovat bratra: Buď rozhodný!“

Izajáš 41,6